top of page

 Horaris i calendari del curs 2022-23

 Les classes començaran el 5 de setembre excepte els  grups de 2, 3 i 4 anys que començaran el 3 d'octubre 

AULES D'INICI


2-3 ANYS

dimecres de 5:45 a 6:30

 

4 ANYS

dilluns de 5:30 a 6:30

(coral opcional: dimecres de 6:30 a 7:00)


5 ANYS

dilluns de 5:30 a 6:30

(coral opcional: dimecres de 6:30 a 7:00)

 

INTRODUCCIÓ i RODA

dimarts i dijous de 5:30 a 7:00

Roda d'instruments i coral incloses

 

PREPARATORI

dimarts i dijous de 6:30 a 8:00

coral inclosa

GRAU ELEMENTAL

PRIMER

dilluns i dimecres de 6:15 a 7:30

 

SEGON

dilluns i dimecres de 5:30 a 6:45

 

TERCER

dimarts i dijous de 5:30 a 6:45

 

QUART

dimarts i dijous de 5:30 a 6:45

 

CINQUÈ

dimarts i dijous de 5:15 a 6:45

GRAU PROFESSIONAL

PRIMER

dimarts de 6:45 a 7:45

dijous de 6:15 a 7:15

coral: dilluns de 6:30 a 7:30

SEGON A

dilluns i dimecres de 4:30 a 5:30

coral: dilluns de 6:30 a 7:30

 

SEGON B

dilluns i dimecres de 5:30 a 6:30

coral: dilluns de 6:30 a 7:30

TERCER

dilluns de 7:30 a 8:30

dimecres de 6:30 a 7:30

coral: dilluns de 6:30 a 7:30


QUART

horari a determinar

CALENDARI del curs 2022-23

- 5 de setembre:  Inici del curs
-26 de setembre: Festiu a Reus
- 3 d'octubre: Comencen les classes dels petits de 2 a 4 anys
-12 d'octubre: Festiu
-31 d'octubre: Festiu de lliure elecció
-1 de novembre: Tots Sants
-28 de novembre a 2 de desembre: Setmana d'exàmens
-6 de desembre: Festiu
-8 de desembre: Festiu
-9 de desembre: Festiu de lliure elecció
-20 de desembre: Concert de Nadal al Teatre Bartrina
-21 de desembre: Darrer dia de classes del trimestre

-9 de gener: Inici del segon trimestre
-20 de febrer: Festiu de lliure elecció
-29 de març: Concert al Teatre Bartrina i "El meu primer concert"
-31 de març: Darrer dia de classes del trimestre

-11 d'abril: Inici del tercer trimestre
-1 de maig: Festiu
-5 al 9  de juny: Setmana d'exàmens
-15 de juny: Concert de final de curs al Teatre Bartrina
-22 de juny: Darrer dia de classes del curs
-26 de juny: Horaris d'instrument pel curs vinent
-6 al 16 de juliol: Colònies musicals
GRUPS INSTRUMENTALS i CORAL DE L'ESCOLA

Grup de Vent

dimarts de 7:00 a 8:00

 

Grup de Guitarres de Grau Elemental

dimarts de 6:45 a 7:30

 

Grup de Guitarres de Grau Professional

dimarts de 6:00 a 6:45

Orquestra de Grau Elemental

dimecres de 6:45 a 8:00

Orquestra de Grau Professional

divendres de 5:00 a 6:15

Coral de l'Escola

dijous de 7:30 a 8:30

bottom of page