top of page

 CURRÍCULUMS 

CURRÍCULUM REGLAT

 

L'alumne assisteix a totes les assignaturesamb un nivell d’exigència alt per poder accedir al Grau Professional.

​És el currículum que cursen la majoria d'alumnes.

L'Escola disposa de tres currículums a fi d'adaptar l'ensenyament musical a les característiques i necessitats de cada alumne i família.

CURRÍCULUM FLEXIBLE

Totes les assignatures però amb l’exigència flexible segons la possibilitat de dedicació de l’alumne i sense opció a cursar el grau professional amb currículum reglat.

Per a alumnes que tenen altres interessos i no poden dedicar gaire temps a l'estudi de l'instrument. S'hi acullen alguns alumnes a final de primària o ESO.

CURRÍCULUM NO REGLAT

 

Només algunes assignatures triades per l'alumne.

 

Normalment per a alumnes majors de 12 anys que entren a l'institut i venien del currículum flexible i volen continuar fent música però amb menys compromís.

bottom of page