top of page

HORARIS del curs 2024-25

AULES D'INICI


2-3 ANYS

dimecres de 5:30 a 6:15

 

4 ANYS

dilluns de 5:30 a 6:30

(coral opcional: dimecres de 6:30 a 7:00)


5 ANYS

dilluns i dimecres de 5:30 a 6:30

(coral opcional: dimecres de 6:30 a 7:00)

 

INTRODUCCIÓ i RODA

dimarts i dijous de 5:30 a 6:45

Roda d'instruments i coral incloses

 

PREPARATORI

dimarts i dijous de 6:15 a 7:30

coral inclosa

GRAU ELEMENTAL

PRIMER

dilluns i dimecres de 6:15 a 7:30

 

SEGON

dilluns i dimecres de 5:30 a 6:45

 

TERCER

dimarts i dijous de 5:30 a 6:45

 

QUART

dimarts i dijous de 6:15 a 7:30

 

CINQUÈ

dimarts i dijous de 5:15 a 6:45

​GRAU PROFESSIONAL

PRIMER A

dilluns i dimecres de 5:00 a 6:00

coral: dilluns de 6:00 a 7:00
 

PRIMER B

dilluns i dimecres de 7:00 a 8:00

coral: dilluns de 6:00 a 7:00
 

SEGON

dimarts i dijous de 6:15 a 7:15

coral: dilluns de 6:00 a 7:00

TERCER

horari a determinar

 
QUART

dilluns de 8:00 a 9:00

dimecres de 6:00 a 7:00

coral: dilluns de 6:00 a 7:00

ORQUESTRES i GRUPS

Orquestra de Grau Elemental

dimecres de 7:00 a 8:15

Orquestra de Grau Professional

divendres de 5:00 a 6:15

Coral de Colors

dijous de 7:30 a 8:30

Grup de Vent de Grau Elemental

dimecres de 6:45 a 7:30

 

Grup de Vent de Grau Professional

dimecres de 6:00 a 6:45

 

Grup de Guitarres de Grau Elemental

dimecres de 6:45 a 7:30

 

Grup de Guitarres de Grau Professional

dimecres de 6:00 a 6:45

bottom of page