top of page
INFORMES i AVALUACIÓ

L’Escola de Música des del seu inici ha adoptat l’avaluació continuada. Això vol dir que es valora el treball de l’alumne durant tot el curs i que les notes dels exàmens quadrimestrals són una part més de les notes de l’alumne.

Els alumnes reben un informe trimestral elaborat pels professors que participen en la seva formació, tot coordinat pel seu professor tutor. Tant aquest professor com qualsevol altre, demana entrevistes periòdiques als pares per comentar l’evolució de l’alumne i definir el pla d’estudis que convé seguir a cada moment.

Els exàmens quadrimestrals i els informes trimestrals serveixen sobretot per ensenyar als alumnes i als pares el nivell en què es troben en un moment puntual del seu aprenentatge. Són sempre referents al rendiment dels alumnes i mai un mitjà de pressió.

 

Als alumnes amb currículum reglat, en el seu informe s’inclou a més una nota numèrica.

bottom of page