2 - 3 anys

De Primer a Quart

GRAU PROFESSIONAL
  • Els alumnes que opten a fer un curs de Grau Professional, han de tenir el nivell de final de Grau elemental i/o haver superat la prova de Pas de Grau.

  • Cal tenir una entrevista per decidir a quin curs de Llenguatge Musical poden accedir, i definir l'horari i la planificació de l'instrument i de la formació instrumental on tocarà.

  • Per això cal que vingueu a l’escola de música en horari de secretaria, ens envieu un correu o ens truqueu.