top of page
  • Els alumnes que opten a fer un curs de Grau Professional, han de tenir el nivell de final de Grau elemental i/o haver superat la prova de Pas de Grau.

  • Cal tenir una entrevista per decidir a quin curs de Llenguatge Musical poden accedir, i definir l'horari i la planificació de l'instrument i de la formació instrumental on tocarà.

  • Poseu-vos en contacte amb nosaltres per trobar una data per parlar-ne.

bottom of page