top of page

L'instrument és qui mana !!

GRAU ELEMENTAL

Pels alumnes a partir de 8 anys, cal tenir una entrevista per decidir entre tots en quin grup de llenguatge musical es trobarà més a gust, i, si encara no ha començat a tocar cap instrument, es valora la possibilitat de fer la Roda d'instruments o guiar-lo cap a un instrument concret.

Els alumnes de Grau elemental, en la seva majoria, cursen el currículum reglat i reben un informe trimestral.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per trobar una data per parlar-ne.

L'horari i la quota mensual dependran del grup de llenguatge i del temps de classe d'instrument.

La dedicació usual del currículum reglat és de:

-dues hores de Llenguatge musical,

-45 minuts de coral,

-30, 45 o 60 minuts d'instrument (segons cursos, segons classe indivual o col·lectiva i perfl de l'alumne)

-45 minuts de conjunt instrumental o orquestra,

La quota varia depenent de la durada de la classe d'instrument i si és col·lectiva o individual

Consulteu la mensualitat omplint el formulari

Matrícula

bottom of page