top of page

 Oferta educativa 

 Cursos d' INICI 

En els cursos d’inici al llenguatge musical (educació de l’oïda i el ritme) hi ha una forta incidència en la cançó tradicional tant a classe com en les sessions corals, en l’audició, i en la participació en grups instrumentals de percussió.

A partir dels 6 anys participen en la Roda d'instruments que els ajudarà a conèixer i triar el seu instrument.

Petits 2-3 anys
 

4 anys

5 anys
 

Introducció i Roda d'instruments  6 anys
 

Preparatori   7-8 anys

 

Instruments
 

 GRAU ELEMENTAL 

A partir del Grau Elemental hi ha tres opcions de currículum, de totes formes s’aconsella fer tot el Grau Elemental en el currículum reglat, ja que dóna els coneixements musicals bàsics. Al segon cicle, l'alumne toca en l'orquestra de Grau Elemental o en conjunts de vent o guitarres.

A partir de 3r.curs, quan l'alumne ja té una competència instrumental suficient, les classes de Llenguatge musical es fan amb l'instrument a classe.

PRIMER CICLE   1r, 2n, 3er curs (9-11 anys)
 

SEGON CICLE    4rt. i 5è curs  (11-13 anys)

Instruments

 GRAU PROFESSIONAL 

Per fi el tercer nivell correspon als ensenyaments de grau professional. En cas de cursar el currículum reglat, demanarà una exigència de treball personal sobre l’instrument i participant normalment en grups de cambra, orquestra, cor, la qual cosa demana l’assistència gairebé diària a l’Escola.

PRIMER CICLE (1r. i 2n. curs) (12-15 anys)
 

SEGON CICLE (3r. i 4t. curs) (15-17 anys)

Instruments
 

 ADULTS 

Tenim dos programes per a adults que, o bé volen tenir un primer contacte amb la cultura musical o bé volen començar o continuar tocant un instrument:

-Cursos quadrimestrals de cultura musical

-Instrument

bottom of page